Regjistrohu ne trajnimi

Me poshte, vendos “Emrin dhe numrin e Telefonit“.

 

Ne trajnim do te mesosh:

  1. Teknikat e limfodrenazhit namual sipas Vodder
  2. Limfodrenazhin e fytyres
  3. Limfodrenazhin e trungut dhe ekstremiteteve te sipermeve
  4. Limfodrenazhin e barkut dhe ekstremiteteve te poshtme
  5. Skemat unilaterale dhe bilaterale

 

Lexo me poshte programin e plote te trajnimit:

Dita 1 Programi Lektor
9:00-9:15 Arritja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve Organizator: Klejda Tani
9:15-10:15 Teori: Hyrje, Bazat e limfodrenazhit, Anatomia dhe fiziologjia e sistemit limfatik Lektor: Eni Belshi
10:15-10:30 Teori: Ekzaminimi i pergjithshem i pacientit, anamneza, inspektim, palpimi, matjet antropometrike, testet specifike Lektor: Eni Belshi
10:30-11:00 Praktik: Ekzaminimi i pergjithshem i pacientit, anamneza, inspektim, palpimi, matjet antropometrike, testet specifike Lektor: Eni Belshi
11:00-11:05 Diskutim dhe pyetje  
11:05-11:15 Pauza e kafes
11:15-11:25 Teori: Trajtimi limfatik manual i qafes dhe fytyres Lektor: Eni Belshi 
11:25-12:25 Praktikë: Trajtimi limfatik manual i qafes Lektor: Eni Belshi
12:25-13:00 Praktikë: Trajtimi limfatik manual i fytyres Lektor: Eni Belshi
13:00-13:10 Diskutim dhe pyetje  
13:10-14:00 Pauza e drekës   
14:00-14:10 Teori: Trajtimi manual limfatik i gjymtyreve te siperme pjesa ventrale dhe dorzale dhe krahu Lektor: Eni Belshi
14:10-15:10 Praktikë: Trajtimi manual limfatik i gjymtyreve te siperme pjesa ventrale. Skema unilaterale centrale/ventrale Lektor: Eni Belshi
15:10-15:20 Pauze kafe
15:20-16:20 Praktikë: Trajtimi manual limfatik i gjymtyreve te siperme pjesa ventrale. Skema centrale/ventrale bilaterale aksila dhe krahu Lektor: Eni Belshi
16:20-16:30 Diskutim dhe mbyllja e dites se pare  
Dita 2 Programi  
 

09:00-10:00

Praktikë: Trajtimi manual limfatik i gjymtyreve te siperme pjesa dorzale. unilaterale centrale/dorzale aksila dhe krahu Lektor: Eni Belshi
10:00-11:00 Praktikë : Trajtimi manual limfatik i gjymtyreve te siperme pjesa dorzale. Skema centrale/ventrale bilaterale aksila, krahu Lektor: Eni Belshi
11:00-11:05 Diskutim dhe pyetje  
11:05-11:15 Pauza e kafes
11:15-11:25 Teori: Trajtimi manual limfatik i pjeses se brendshme te trupit dhe barkut Lektor: Eni Belshi
11:25-12:15 Praktikë: Trajtimi manual limfatik i pjeses se brendshme te trupit Lektor: Eni Belshi
12:15-13:10 Praktikë: Trajtimi manual limfatik barkut Lektor: Eni Belshi
13:10-13:15 Diskutim dhe pyetje  
13:15-14:10 Pauza e drekës   
14:10-14:20 Teori: Trajtimi manual limfatik i gjymtyres se poshtme dhe kembes Lektor: Eni Belshi
14:20-15:20 Praktikë: Trajtimi manual limfatik i gjymtyres se poshtme ana ventrale Lektor: Eni Belshi
15:20-16:20 Praktikë: Trajtimi manual limfatik i gjymtyres se poshtme ana mediale Lektor: Eni Belshi
16:20-16:30 Diskutim dhe pyetje Lektor: Eni Belshi
Dita 3 Programi  
09:00-10:00 Praktikë: Trajtimi manual limfatik i gjymtyres se poshtme ana ventro-mediale Lektor: Eni Belshi
10:00-10:45 Praktikë: Trajtimi manual limfatik i kembes. Skemat ne raste mungese te nyjeve limfatike Lektor: Eni Belshi
10:45-11:00 Pauza e kafes 
11:00-12:00 Praktikë: Skemat e bandazhimit. Lektor: Eni Belshi
12:00 -12:40 Praktikë: Edukimi ushtrimor i pacientit Lektor: Eni Belshi
12:40-12:55 Diskutim dhe pyetje Lektor: Eni Belshi
12:55-13:00 Vleresimi i trajnimit nga pjesemarresit
13:00 Mbyllja e trajnimit shperndarja e certifikatave