Regjistrohu ne trajnimi

Me poshte, vendos “Emrin dhe numrin e Telefonit“.

 

Data e Trajnimit: 20-21 Prill 2024

Trajnues Ardian Kadolli PhD.

Ne trajnim do te mesosh:

  • Bazat e aplikimit te Dry needling indikacionet dhe kunderindikacionet.
  • Aplikimi praktik i Dry needling ne regjionin cervikal
  • Testet premanipulative dhe muscle energy techniques
  • Teknikat manipulative dhe mobilizuese per te gjithe regjionin Cervikal
  • Teknikat manipulative dhe mobilizuese per regjionin e siperme Torakal dhe brinjet

 

Dita 1
Programi
Lektor
9:00-9:15
Arritja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve
Organizator: Klejda Tani
9:15-10:15
Teori: Hyrje, Anatomia e regjionit cervikal, dhimbjet e kokes dhe format e saje, anamneza
Lektor: Ardian Kadolli
10:15-10:30
Teori: Dry needling – Efekti – Ekzaminimi i pergjithshem i pacientit, testet specifike premanipulative
Lektor: Ardian Kadolli
10:30-10:45
Pauza e kafes
10:45-11:30
Praktik: Ekzaminimi i pergjithshem i pacientit, anamneza, inspektim, palpimi
Lektor: Ardian Kadolli
11:30-11:35
Diskutim dhe pyetje
11:35-11:50
Pauza e kafes
11:50-13:00
Praktike : Testet Premanipulative
Lektor: Ardian Kadolli
13:00-13:55
Praktikë: Muscular energy teknik
Lektor: Ardian Kadolli
13:55=14:00
Diskutim dhe pyetje
Dita 2
Programi
09:00-09:30
Teori: Fizioterapia Manipulative, efekti neurofiziologjik
Lektor: Ardian Kadolli
09:30-10:00
Praktikë: teknikat mobilizuese C0 – C3, manipulimi c1-c3
Lektor: Ardian Kadolli
10:30-11:00
Praktikë: manipulimi c3-c6, teknikat mobilizuese C7-Th1
Lektor: Ardian Kadolli
11:00-11:30
Praktikë: teknikat mobilizuese te brinjes se pare – Manipulimi C7-TH 1, dry needling – mm. trapezius
Lektor: Ardian Kadolli
11:30-12:00
Pauza e kafes
12:00-13:00
Praktikë: Dry needling – m. Trapezius, levator scapule, teres minor, mm. E thell extensor, supraspinatus, subscapularis
Lektor: Ardian Kadolli
13;00-13:55
Praktikë: manipulimi i brinjeve 2-4, teknikat manipulative te facies ne regjionin e qafes
Lektor: Ardian Kadolli
13:55-14:05
Diskutim dhe pyetje, Certifikatat
Lektor: Ardian Kadolli