Clinic Booked Appointment Template

Eshte caktuar nje takim i ri!

Takimi eshte ne daten: {{current_date}}

  • Data: {{appointment_date}}
  • Orari: {{appointment_time}}
  • Pacienti: {{patient_name}}
  • Doktori: {{doctor_name}}

Faleminderit.